Okculu Köyü
OKÇULU KÖYÜ TARİHİ
 
Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı köyümüz İlçe merkezinin doğusunda, Doğanşar'a 13 km uzaklıktadır. Tarih kokan köyümüz. Köyün yanı başında AKÇALI KALESİ' nin kalıntıları bulunmakta. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen su sarnıçları hala sağlam. Bölgede Hitit dönemine ait çok sayıda para ile 1243 Kösedağı Savaşı'ndan kaldığı sanılan sayısız oka rastlanmış.. Köyün adının bulunan oklar sebebiyle verildiği veya Akçalı kelimesinin şekil degiştirmesiyle oluştuğu düşünülmektedir.

Nüfus :
 
Okçulu ismine ilk kez 1831 tarihli belgede rastlanmıştır. 1831 tarihinde köyde 0-13 yaş arası 4, 13-30 yas, arası 3, 30-40 yas. arası -, 40 yaş üzeri 4, askerde ve dışarıda 2 olmak üzere toplam 13 erkek nüfus yaşıyordu. 1915'lerde ise köyde 46'si kadın, 48'i erkek olmak üzere toplam 94 nüfus bulunuyordu. 1845 tarihinde köyde 4 hane vardı. Bunlar; Karahasanoğlu Hüseyin, Karamehmetoğlu Yusuf, Cebecioğlu İsmail ve Akbıyıkoğlu Süleyman'dır. Okçulu koyünün muhtarı Karahasanoğlu Hüseyin'di. Köyün nüfusu 1935'te 174, 1946'da 113, 1960'ta 185, 1965'te 184, 1975'te 181, 1980'de 177, 1985'te 126, 1990'de 84 ve 1997'de 62 kişidir. Okçulu'da yapılaşma faaliyeti devam etmekte. Yaz aylarında köyün nüfusu dört beş kat artmaktadır.
Sülaleler :
 
Şuan köyde yaşayan sülaleler;  Hocagil, Karahasangil, Cebecigil, Dışlargil, Inceimamgil, Hevükgil, Deli Mehmetgil, Cingilgil, Deli Şükrügil ve Erzingengil'dir. Inceimamgil ile Hevükgil Doğanşar kökenliler. Ancak, ne zaman geldikleri bilinmiyor.


Ekonomi :
 
Okçulu köyünde 4 hanenin 32 dönüm ekili, 4 hanenin 26 dönüm ekinsiz arazisi, 3 hanenin 35 sağılan koyunu, 2 hanenin 17 kısır koyunu, 4 hanenin 54 sağılan keçisi, 3 hanenin 30 kısır keçisi, 3 hanenin 35 kuzusu, 4 hanenin 54 oğlağı, 4 hanenin 9 sağılan ineği, 3 hanenin 4 düvesi, 2 hanenin 2 tosunu, 1 hanenin 1 sağılan mandası, 1 hanenin 1 manda düvesi, 1 hanenin 1 döllü kısrağı, 1 hanenin 5 an kovanı vardı. Köyde toplam 248 hayvan bulunmakta. Hane başına düşen ortalama hayvan sayısı 62'dir.

Köyün toplam geliri 1.585 kuruş, vergisi ise 439 kuruş idi. Okulu köyü Tozanlı kazasında bulunan toplam 20.080 dönüm arazinin % 0.28'ine, 52.829 hayvanın % 0.46'sına, 445.163 kuruşluk gelirin % 0.35'ine sahipti. 1845'te Okçulu köyünde ortalama gelir 396 kuruş, olup, Tozanlı ortalamasının 31 kuruş üzerindedir. Günümüzde köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta. Köy, orman bakımından oldukça zengin. Çok sayıda meyve çeşidi yetişmektedir. Köy halkı, baharla birlikte Hırkabel mevkiindeki Alan köyüyle ortak kullanılan yaylaya çıkmaktadır. Yayla hem Okçulu, hem de Alan yaylası olarak isimlendirilmektedir. 2001 tarihi itibariyle köyün hayvan varlığı; 34 inek, 27 buzağı, 19 dana, 8 boğa, 30 tavuk, 3 horozdan oluşmakta.

İstanbul'dakiler : Kuyumculuk, Hamam işletmeciliği, Konfeksiyon, Oto yıkama, Elektrikçi, Ayakkabıcı, Kahvehane işletmeciliği, Tuhafiye Oto tamircisi , Tabelacı, Gazeteci, Yorgancı, Kuaför  ve Bilgisayarcı işleri yapmaktadır.

Eğitim :
 
Okçulu köyü okulu, öğrenci yetersizliğinden kapandı. Öğrenciler, belirli bir süre Doğanşar'da yatılı okudu. Köyden yetişen fakülte ve yüksekokul mezunları şunlardır:

Servet YILMAZ ( İşletme), Fikret CENGEL (Uzakdoğu Dilleri), Murat YILMAZ, Nuri KARATAŞ (Maliye), (Hukuk), Bilge YILMAZ (Bioloji), Ömer Faruk YILMAZ (Kamu Yönetimi), Utku YILMAZ (Endüstri Mühendisi), Mehmet ÇENGEL (Sınıf  Öğretmeni), Halil ÇENGEL (Polis), Fikret GÖKNAR (İmam)

Not:  Köyümüz hakkındaki tarihi bilgiler,  Fikri KARAMAN Bey’in hazırlamış olduğu SİVAS –TOKAT TOZANLI KAZASI adlı kitabından faydalanılmıştır. Kendisine Teşekkür ediyoruz.