Okculu Köyü
DERNEK LOGOMUZ

http://www.okculu.com/taslak/images/okcululogo.png

Logonun üstünde bulunan turuncu renk güneşin doğuşunu, yeşil kale Okçulu kalesini, ok ve yay kaleden atılan oku, açık yeşil çayır çimenli alanları, koyu yeşil alan köyün ormanlık bölgede oluşunu, başaklar ise köy halkının geçim kaynağını ifade etmektedir. 

Tasarı; Servet YILMAZ